Reklamacje dotyczące Towarów

P.H.U. Be Trendy Jarosław Kucharski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@betrendy.pl
Towar w ramach reklamacji prosimy odsyłać na adres firmy załączając wypełniony formularz reklamacj oraz dowód zakupu.
P.H.U. Be Trendy Jarosław Kucharski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.